Zannoudi

Tolk & Vertaalbureau

annoudi

Speciale Dienstverlening

Uitleg beëdigd vertalen:

Een beëdigd document is gewaarmerkt met een officiële (juridische) status. Dit document wordt verlangd door overheden en instanties. Beëdigde diensten: Dankzij de aanwezige ervaring en deskundigheid zijn wij op de hoogte van de verschillen in taal, de cultuur en rechtsgang.

Services: (non)-profit & particulier:

 • Simultaan (beëdigd) tolken: ter plekke wordt een vlotte (juridisch vereiste) vertaling gegeven.
 • Beëdigde vertalingen: nodig voor officiëel gebruik bij overheden en instanties
 • Telefonisch tolken / congrestolken
 • Alle diensten: van diploma tot trouw- & scheidingspapieren, media-uitingen zoals advertentie-teksten.. u bedenkt het, wij leveren de dienstverlening
 • Vanzelfsprekend wordt discreet gewerkt. U kunt rekenen op absolute geheimhouding.

  Tarieven:

  De prijs voor een vertaling is afhankelijk van een aantal factoren waaronder bijvoorbeeld de omvang, het onderwerp en de moeilijkheidsgraad van de tekst. Verder wordt het tarief voor vertaalwerk per woord berekend en hangt af van de talencombinatie.

  Er kan een toeslag in rekening worden gebracht voor zeer specialistisch vertaalwerk, vertalingen voor publicatie, spoedvertalingen en beëdigde vertalingen.
  Voor het tolken wordt een uurprijs berekend

  Snel & direct contact